Notícies

27

Justificació

Entenent la qualitat democràtica com un concepte ampli que inclou tant elements del sistema polític com pròpiament els actors, les institucions i les polítiques públiques impulsades pels governs, considerem que si es vol millorar la qualitat de la nostra democràcia cal intervenir en tots aquests àmbits. Un d'aquests àmbits són els actors (partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials, organitzacions de la societat civil, mitjans de comunicació, etc.). Entre aquests, el programa que es presenta va adreçat a les associacions , entenent que per millorar la qualitat de la nostra democràcia és necessari, entre d'altres, millorar la qualitat democràtica de les associacions, fet que implica fomentar i millorar la participació en el seu si .


Objectius

Aquest programa té per objectiu formar els assistents en l'àmbit de la participació dins les associacions, aplicada al disseny i implementació d'un pla de participació . Així, l'objectiu formatiu central és que els assistents al curs desenvolupin les habilitats i les capacitats necessàries per al disseny, la implementació i la gestió de plans de participació de les associacions, i adquireixin els coneixements necessaris per posar en pràctica diferents instruments que afavoreixin la participació, tant de les persones associades com del conjunt de la societat civil, en els afers d'interès públic de les associacions. D'altra banda, el curs també persegueix que l'alumnat sigui capaç de produir un pla de participació per aplicar-lo a alguna de les seves entitats, de manera que en finalitzar el curs els alumnes podran redactar un pla de participació i estaran plenament capacitats per implementar-lo.


Col·lectiu destinatari

Treballarem amb dos grups tancats d'unes 20 persones cadascun per facilitar el bon funcionament i les dinàmiques de les sessions. El curs va destinat a persones del món associatiu català, ja siguin associades, directius o tècnics d'alguna associació del Registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya. També podran inscriure's al curs professionals de l'àmbit de la participació i la dinamització comunitària i tècnics de l'Administració interessats en la temàtica del curs, si bé hauran de trobar un associació per a la qual dissenyar un pla de participació.


Continguts

•  Sessió 1. Associacions i qualitat democràtica: una mirada general

•  Sessió 2. El paper de les associacions: una mirada cap enfora

•  Sessió 3. El funcionament de les associacions: una mirada cap endins

•  Sessió 4. Els plans de participació: un instrument de foment de la participació

•  Sessió 5. Continguts dels Plans de participació

•  Sessió 6. Comunicació, mobilització, transparència i avaluació

Continguts del programa


Organització

El curs serà dirigit pel Dr. Marc Parés de l'IGOP-UAB, responsable dels continguts i la programació. Es farà a les dependències de l'Escola de Polítiques Socials i Urbanes (IGOP), c/Urrutia , 17, 08042 Barcelona.


Sessions

El curs constarà de 6 sessions presencials de 3 hores cadascuna, si bé algunes activitats requeriran treball fora de l'aula amb les associacions per a les quals es vol dissenyar el pla de participació.

Es realitzarà entre l'1 d'octubre i el 30 de novembre de 2012.

Totes les sessions es desenvoluparan el mateix dia de la setmana. Un grup de dijous en horari de tarda (de 16,30 a 19,30h) i un segon grup els dimecres en horari de matí (de 10 a 13h) o en horari de tarda (de 16,30 a 19,30) a determinar segons demanda dels inscrits.


Inscripcions

La data límit d'inscripcions serà el 21 de setembre de 2012.

Es valorarà de forma prioritària que l'associació tingui interès i disponibilitat per implementar un pla de participació interna.

Es tindrà en compte si l'entitat a la qual pertany la persona inscrita ha accedit o no a les subvencions que la Generalitat de Catalunya destinava a l'elaboració de plans de participació interna, i es descartaran les que van ser subvencionades. D'altra banda, es pot valorar positivament haver sol·licitat la subvenció i no haver-se'n beneficiat, ja que això demostra l'interès de l'entitat per fomentar la participació interna.

La matricula és gratuïta. El curs està finançat íntegrament pel Programa d'Innovació i Qualitat Democràtica del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

Les places són limitades i les persones inscrites s'han de comprometre per escrit a assistir al 80% de les sessions.

Als alumnes que assisteixin al 80% de les hores lectives i demostrin haver adquirit satisfactòriament els coneixements i les competències impartides en el curs, se'ls expedirà un certificat d'aprofitament de la Universitat.

 

Per a més informació:

Telèfon 93 552 60 52

qualitatdemocratica.governacio@gencat.cat

Inicia la sessió
Disgrafic ITEC