Si us voleu adherir al portal, ompliu el següent formulari:

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, informem que les dades que es sol·liciten en aquest formulari seran incorporades en un fitxer automatitzat, el qual és responsabilitat del Consorci de Benestar Social del Pla de l’Estany-Banyoles. L’ús de les dades tindrà caràcter informatiu, i se’n farà difusió a través del Portal d’Entitats i per fer-vos arribar informació sobre activitats i serveis que us puguin ser d’interès. La persona interessada, pel que fa a les dades personals que figuren en aquest formulari, autoritza al Consorci de Benestar Social del Pla de l’Estany-Banyoles, a utilitzar-les per aquesta finalitat. Podreu exercir-ne el dret d'accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Consorci de Benestar Social del Pla de l’Estany-Banyoles (c/Pere Alsius 10, 1a, Banyoles) o enviant un correu electrònic a portalentitats@cbsplaestany.cat