Agenda

La Taula d’infància del Pla de l’Estany, en motiu dels actes de commemoració del dia mundial de la infància (20 de novembre), organitza la sessió formativa “Converses al voltant de l’escola inclusiva”, destinada a tècnics i tècniques de serveis socials, salut, educació, joventut, etc. professorat i entitats.

Com a aspectes fonamentals del dret a l’educació, l’Article 50, ens diu que:

1.   Els infants i els adolescents amb necessitats edu­catives especials han de rebre una formació edu­cativa i professional que els permeti la integració social, el desenvolupament, la realització personal i l’accés a un lloc de treball en el context més nor­malitzat possible, i d’acord amb llurs aspiracions i actituds.

2.   Els infants i els adolescents amb discapacitat te­nen dret a gaudir d’un sistema d’educació inclusiu, amb accés a l’educació obligatòria en les mateixes condicions que els altres membres de la comuni­tat, sense exclusió per raó de discapacitat, i els ajustaments i suports necessaris per a potenciar el màxim desenvolupament acadèmic, personal i social.

3.   Els centres educatius han d’assumir la respon­sabilitat d’acollir i educar de manera inclusiva tot l’alumnat com una tasca bàsica i fonamental de llurs projectes educatius i han de posar en marxa estratègies pedagògiques per a atendre les dife­rències individuals en els contextos ordinaris.

 

En aquesta tasca, i un any i mig després que se’n comencés a parlar, el que s’anomenarà Decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu arriba a la recta final. Per parlar d’aquest tema, la Taula d’infància del Pla de l’Estany ha organitzat una jornada formativa amb l’objectiu de mostrar diferents punts de vista i experiències al voltant de l’escola inclusiva.

  • Data: dijous 24 de novembre
  • Horari: 18h a 20:30h.
  • Lloc: La Cúpula. Espai de formació de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

 

Programa:

18.00 a 18.10 h. BENVINGUDA

  • Ester Busquets, Consellera de Benestar Social i d’Ensenyament del Consell Comarcal del Pla de l’Estany i regidora d’Educació i d’Acció Social de l’Ajuntament de Banyoles.

18.15 a 19:30 h. “Converses al voltant de l’escola inclusiva”.

  • Presenta i modera: Rafel Juanola (Director de l’Institut Brugulat de Banyoles)
  • José Ramón Lago Martínez (Departament de psicologia de la Universitat de Vic)
  • M. Reyes Carretero (Directora de l’EAP Pla de l’Estany)
  • Rosó Altaba (Mare d’un jove amb TEA, exposarà la seva experiència personal)

      19.30 a 20.30 h. DIÀLEG

  • Modera: Rafel Juanola (Director de l’Institut Brugulat de Banyoles)

 


*Inscripció gratuïta.

*Cal enviar la Butlleta d’inscripció a csucarrats@plaestany.cat
S'adjunta la butlleta d'inscripció a l'arxiu adjunt

Data de l'activitat: 24/11/2016

Inicia la sessió
Disgrafic ITEC