Notícies

30

Presentació

El Programa d’Innovació i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya té entre les seves línies estratègiques el suport al món local, com a administració més propera a la ciutadania.

En aquest sentit, i davant la demanada creixent d’especialistes en participació ciutadana en el món local, vol oferir al personal de les administracions públiques locals una formació que els capaciti per a l’assessorament al teixit associatiu en la millora de la seva participació interna, entenent aquesta com una de les vies de perfeccionament de la democràcia.

Objectius

Reflexionar sobre el paper dels tècnics municipals en el suport a les associacions.

Fomentar la reflexió entorn de la qualitat democràtica a les associacions. Aprendre tècniques per elaborar diagnòstics de la participació a les entitats.

Conèixer els recursos existents sobre participació interna a les entitats.

Aprendre a dinamitzar un procés de millora de la participació interna. Intercanviar experiències de suport a la participació de les entitats entre ajuntaments.

Destinataris

Personal tècnic de les administracions locals catalanes.

Programa

1. Introducció a la participació i a l'associacionisme.
2. La diagnosi de la participació a si de les entitats.
3. Estudi de casos i tipologies d'entitats.
4. Eines i recursos pràctics per ajudar a la millora de la participació.
5. El paper dels tècnics municipals en el suport a les entitats.
6. Disseny d'un pla de millora de la participació.

Professorat

Dr. Roger Buch i Ros
Consultor en participació ciutadana, voluntariat i associacionisme a l’àrea de Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés. Professor de l'assignatura “Estratègies de participació” de la Facultat d'Educació Social i Treball Social (URL).

Marta Vendrell Montoro
Pedagoga i Màster en Formació de Persones Adultes especialitzat en Formació a les Organitzacions. Coordinadora pedagògica de l’àrea de gestió d’entitats, acció social i formació de voluntariat de la Fundació Pere Tarrés.

Metodologia

Formació a distància 100% e-learning que combina la formació teòrica, com a marc referencial necessari per l’assoliment dels continguts, i la pràctica d’exercicis i/o dinàmiques, per adquirir les habilitats i destreses requerides.
Es basa en una modalitat asíncrona (diferida en el temps) que permetrà gestionar a l’alumne el seu propi aprenentatge, contant amb el seguiment i suport del tutor.

Dates i horari

Taller de familiarització amb l'entorn: del 22 al 25 de setembre inclòs
Inici del curs: del 29 de setembre al 3 de novembre inclòs

Lloc

Aula Virtual

Hores lectives

25 hores

Certificat

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives i superi les proves que s'estableixin, se li expedirà un certificat de participació i aprofitament

Responsable

Xavier Torreguitart JaileInscripció

Inicia la sessió
Disgrafic ITEC