Notícies

28
El passat 12 de març el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat va actualitzar la nova Guia d’Ajudes Socials per a les Famílies 2014.


El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha editat la nova Guia d’Ajudes Socials per a les Famílies 2014, amb l’objectiu de donar informació a aquelles persones que hagin format una família o que tinguin responsabilitats familiars.

A la guia es recullen ajudes a nivell estatal en el àmbits de seguretat social, treball, fiscalitat, serveis socials, educació i habitatge, perquè les famílies tinguin més informació sobre les actuals ajudes que hi ha en vigor a les seva ciutat o comunitat autònoma.

Alguns dels àmbits que recull la guia són:

  • Prestacions familiars de la Seguretat Social, permisos parentals i excedències.
  • Ajudes en matèria d’ocupació.
  • Ajudes Socials a Famílies Nombroses.
  • Ajudes Socials a Famílies Monoparentals.
  • Ajudes en cas d’impagament de pensions d’aliments en situació de separació o divorci.
  • Beques i ajudes a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Per a més informació consulteu el següent recurs.

Inicia la sessió
Disgrafic ITEC