Notícies

28
El SIAD ha posat en marxa un nou servei de suport terapèutic a homes de l'entorn familiar de les dones ateses. Es tracta de casos molt concrets en què les psicòlogues del servei consideren que aquesta intervenció pot ser beneficiosa pel conjunt del nucli familiar.

L'àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Pla de l'Estany ha posat en marxa un nou servei de suport terapèutic a les parelles masculines, però també a fills majors d'edat, de les dones que són ateses per les psicòlogues de gènere i infantil del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD).

Segons els tècnics, aquest servei s'enfoca a una intervenció basada en l'evidència, també en el tractament integral i en un auxili psicològic de baixa complexitat. En aquesta prestació també s'hi contempla, al mateix temps, el foment de l'autoconeixement, l'auxili funcional i afectiu vincular, l'impuls de l'autonomia, les habilitats socials i de comunicació, el maneig de l'ansietat i l'estrès i les competències personals.

Es tracta, segons ha detallat una de les psicòlogues del SIAD, d'un servei intern amb l'objectiu de fer més integral el suport que reben les dones ateses. Són casos molt concrets en què s'ha considerat necessària aquesta intervenció psicològica per al benestar del conjunt del nucli familiar.

Amb aquest suport es pretén complementar la intervenció que les psicòlogues ja estan realitzant en altres àmbits. Així, es treballa en els desajustos en la vivència de la masculinitat en una societat on encara perviuen visions molt patriarcals. El servei atén homes maltractadors, però no és una teràpia formal sinó un suport psicològic. Segons la psicòloga del SIAD, no tots els homes que fan violència de gènere són "irrecuperables", hi ha casos en què se'n pot "salvar" el seu rol com a pares, per exemple.

El servei s'ha posat en marxa fa poc a partir d'una necessitat manifesta, i de moment és aviat per fer balanç de resultats. S'estan tractant uns pocs casos; un acompanyament que va a càrrec de l'educador del Centre Obert, Carles Corbera, que actualment està fent formació en teràpia Gestalt.

Inicia la sessió
Disgrafic ITEC