Notícies

23

Aquesta guia pretén facilitar el camí a les organitzacions de la societat civil i les ONG d'acció social oferint-los propostes que permetin el finançament de la seva acció, aconseguint autonomia i independència en els seus models de treball, i alhora contribuir a la difícil situació a la que s'enfronten en aquest moment les enitats sense ànim de lucre.

Paraules clau: capració de fons, finançament, tercer sector

Informació de publicació
Lloc: Madrid
Any: 2013
Editorial: Plataforma de ONG de Acción Social
Idioma: castellà

Referència bibliogràfica
Plataforma de ONG de Acción Social. (2013). Guía de financiación europea. Programas sociales 2014-2020. Madrid: Plataforma de ONG de Acción Social

Enllaç

Inicia la sessió
Disgrafic ITEC