Presentació


El Portal d’Entit@ts del Pla de l’Estany és una eina de comunicació que ha d’esdevenir referent pel món associatiu, on apareixen informacions d’interès per a les entitats de la comarca (convocatòries de subvencions, tràmits de tipus legal, notícies, ...) i tot allò que permeti donar-les a conèixer a la població per tal d’aconseguir una bona xarxa associativa.

Cada cop som més conscients que les entitats són un element clau per fomentar la participació ciutadana i per crear un vincle social entre els ciutadans i les ciutadanes de la nostra comarca. Les associacions són escoles de democràcia i s'ha d'afavorir el seu desenvolupament i les pràctiques participatives al seu interior. Per això, el Portal vol fomentar i donar suport a l’associacionisme de la comarca i afavorir la seva projecció social amb l’ajuda de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).

La voluntat és que el portal web esdevingui una plataforma viva reflex del dinamisme del Pla de l’Estany i que integri totes les entitats de la comarca per tal de fer-les visibles i difondre les seves activitats i els serveis que ofereixen.

El Portal d’entit@ts del Pla de l’Estany està gestionat per l’Oficina tècnica del Pla local d’inclusió social de Banyoles del Consorci de Benestar Social del Pla de l’Estany-Banyoles.Qui en pot formar part?

Qualsevol entitat o associació del Pla de l’Estany pot formar part del Portal d’entit@ts i obtenir un espai d’informació en el que apareguin els seus objectius i serveis que ofereix, així com el contacte.

Si voleu formar part del Portal us heu de posar en contacte amb nosaltres a través de la pestanya “Adhereix-te” i omplir el formulari.

Inicia la sessió
Disgrafic ITEC