Recursos

En aquest apartat trobareu informació que us pot ser útil sobre ajuts, subvencions, enllaços amb organismes públics i xarxes associatives, tràmits...
Les associacions també podeu oferir, demanar i intercanviar recursos. Podeu fer-nos arribar les vostres propostes a través de “Contactar”.

Llistat de recursos

Model d'estatuts associació general

Model d'estatuts per a la creació d'una associació.

mostra els detalls

Adaptació dels Estatuts de les Associacions a la Llei 4/2008, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les Persones Jurídiques.

Amb aquesta llei, es recull per primera vegada en un mateix text la regulació de associacions i fundacions, fins ara previstes en normatives independents.

mostra els detalls

Com constituir una entitat?

Document que ens permet seguir, pas a pas, la creació d'una entitat. Les associacions són persones jurídiques privades constituïdes per tres o més persones que s'uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense afany de lucre, una finalitat comuna d'interès general o particular i es comprometen a posar en comú llurs coneixements, activitats o recursos econòmics amb caràcter temporal o indefinit. Perquè neixi una associació s'han de seguir un seguit de passos.

mostra els detalls

Les declaracions informatives d'hisenda

Durant el mes de gener s'han de presentar a hisenda les declaracions informatives que són, en alguns casos, el resum de les declaracions trimestrals presentades durant l'any, i en d'altres casos, declaracions de dades que l'Agència Tributària necessita per completar les dades fiscals dels declarats.

mostra els detalls

Inicia la sessió
Disgrafic ITEC