Recursos

En aquest apartat trobareu informació que us pot ser útil sobre ajuts, subvencions, enllaços amb organismes públics i xarxes associatives, tràmits...
Les associacions també podeu oferir, demanar i intercanviar recursos. Podeu fer-nos arribar les vostres propostes a través de “Contactar”.

Llistat de recursos

Consorci de Benestar Social del Pla de l'Estany-Banyoles

L'1 de gener de 2004 es va constituir el Consorci de Benestar Social Pla de l'Estany-Banyoles integrat pel Consell Comarcal del Pla de l'Estany i l'Ajuntament de Banyoles. Les finalitats del Consorci queden fixades en: a) La prestació de Serveis Socials d'Atenció Primària, de serveis especialitzats de tot tipus i de programes socials. b) La creació i la gestió de centres i equipaments públics de la comarca del Pla de l'Estany, per atendre les mancances en qualsevol matèria d'atenció social. La creació del Consorci ha suposat una decidida aposta per potenciar els serveis socials de proximitat a tots els ciutadans i les ciutadanes del nostre territori, en resposta a les seves necessitats, i amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones que formen la nostra comunitat. La dimensió humana i territorial de la comarca és un àmbit abastable i ple d'oportunitats per oferir serveis de proximitat basats en el bon grau de coneixement de problemes i de les necessitats del conjunt de la població.

mostra els detalls

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

El Consell Comarcal, a través dels seus òrgans de govern i les diferents àrees, presta els serveis que li són delegats o transferits des de la Generalitat.

mostra els detalls

Servei Català del Voluntariat

Voluntariat.org és un espai d’informació i servei entorn el voluntariat que, la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i Família adreça a les entitats sense ànim de lucre, a les persones voluntàries, a la ciutadania i a les institucions públiques i privades, per tal de donar a conèixer i difondre les polítiques públiques qui hi donen suport, les principals iniciatives que incideixen en la seva millora, coneixement, creixement i difusió.

mostra els detalls

Xarxa d'Entitats de Voluntariat de Catalunya

Xarxanet.org és un portal d’Internet posat en marxa el 2003 i impulsat pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, encara que les entitats són les veritables protagonistes ja que cogestionen i aporten els continguts i els recursos. La finalitat principal de Xarxanet és enfortir les entitats i millorar la tasca dels voluntaris per reforçar un sector que permet la transformació i la millora de la nostra societat. Per aconseguir aquesta fita, el projecte xarxanet.org es marca cinc objectius: 1.Ser un punt de trobada i generació de xarxa entre associacions i voluntaris, tot aprofitant diferents plataformes i xarxes socials (web, blog, Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, SlideShare i RSS). 2.Difondre al conjunt de la societat les activitats de les entitats catalanes de tots els sectors associatius (social, ambiental, cultural, comunitari i internacional) 3.Reflexionar i generar opinió i debat al voltant de l’associacionisme, el voluntariat i el tercer sector. 4.Assessorar les entitats per tal que aconsegueixin enfortir-se i millorar el seu funcionament. 5.Apropar i fomentar la participació de les entitats i del voluntariat en el projecte.

mostra els detalls

Federació Catalana de voluntariat Social

La FCVS treballa per promoure el voluntariat social i reconèixer la seva importància com a xarxa transformadora, agent promotor de canvis socials i protagonista de l’acció entre els més desafavorits. Per fer-ho, la FCVS treballa en dues línies prioritàries d’acció: •Sensibilitzar la població a l’entorn del voluntariat social •Fomentar serveis en xarxa orientats a les entitats federades, comptant amb la seva participació i sumant sinèrgies amb totes elles

mostra els detalls

Voluntariado.net

és una iniciativa originada des del sector associatiu, amb l´objectiu d´orientar persones de qualsevol edat interessades en el món del voluntariat. Voluntariado.net també és un recurs a disposició de les organitzacions de voluntariat, com a instrument d´acollida a futurs voluntaris per informar-los i aclarir-los conceptes bàsics per tal que emprenguin un nou camí com a voluntaris.

mostra els detalls

Inicia la sessió
Disgrafic ITEC