Recursos

En aquest apartat trobareu informació que us pot ser útil sobre ajuts, subvencions, enllaços amb organismes públics i xarxes associatives, tràmits...
Les associacions també podeu oferir, demanar i intercanviar recursos. Podeu fer-nos arribar les vostres propostes a través de “Contactar”.

Llistat de recursos

Noves formes de finançar la nostra entitat

Del microfinançament al finançament col·lectiu, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació posen a la mà de les entitats noves formes de cercar i trobar finançament per als seus projectes.

mostra els detalls

Discapacitats i inclusió social

Aquest estudi de l'Obra Social de La Caixa, ofereix un panorama actualitzat de la població amb discapacitats a Espanya i de la seva evolució durant els últims deu anys. S'hi analitzen els factors desencadenants i les formes de tractament, com també la inserció dels qui pateixen discapacitat en els àmbits de l’educació, la família, les relacions socials, la feina o l'accés a les polítiques públiques.

mostra els detalls

Estimació dels recursos necessaris d’atenció social especialitzada i domiciliària al Pla de l’Estany 2009/2020

estimació de necessitats de recursos d’atenció social especialitzada i domiciliària a la comarca del Pla de l’Estany a l’horitzó 2012, 2016 i 2020, i en la formulació de propostes d’ampliació o creixement de recursos i serveis en funció de l’evolució previsible de les necessitats, de les preferències dels usuaris potencials i de les tendències i realitats d’altres països de la resta de la U.E, sobretot els més propers des de la perspectiva sociocultural i econòmica.

mostra els detalls

Pla de formació del voluntariat de Catalunya

El Pla de formació del voluntariat de Catalunya és una proposta formativa adreçada al voluntariat de qualsevol àmbit d'intervenció i als seus dirigents, impulsada des del Govern i amb la participació d'escoles i entitats de formació de reconeguda experiència. La diversitat de cursos i temàtiques que ofereix el Pla de formació del voluntariat de Catalunya (PFVC) representa una bona base per al disseny d'itineraris formatius des de les entitats de voluntariat.

mostra els detalls

Com constituir una Fundació

mostra els detalls

Informe sobre pobresa infantil del Síndic de Greuges

El síndic de greuges i l’adjunta per a la defensa dels drets dels infants han presentat al Parlament un informe sobre pobresa infantil en què es reclama que la política social prioritzi la lluita contra aquest fenomen. Actualment, al voltant de 285.000 infants menors 16 anys (23,7%) es troben en una situació de pobresa o estan en risc de patir-la.

mostra els detalls

Drets humans al carrer: Contes infantils sobre drets humans

Publicació que ens ha de servir per explicar els drets humans a les nostres joves generacions. Són elles les que, el dia de demà, faran dels drets humans l’eix vertebrador de les societats nacionals i de la societat internacional: en definitiva, que faran realitat el somni de viure en un món millor. Institut de Drets Humans de Catalunya. 2010

mostra els detalls

Problemes i solucions als reptes actuals de les entitats

La conjuntura econòmica actual fa que moltes entitats tinguin problemes per poder dur a terme els seus projectes i que, alhora, es vegin obligades a replantejar la manera d'afrontar el millor possible els reptes que se li presenten a la seva gestió.

mostra els detalls

El procés de tancament de l'exercici comptable. Punts que hem de tenir en compte.

Ara que s'apropa la data de tancament de l'exercici de la majoria de les entitats, anem a veure quines són les comprovacions i operacions que s'han de fer per efectuar correctament el tancament de la nostra comptabilitat.

mostra els detalls

Enquesta 10-14. Una mirada a la població jove del Pla de l'Estany

A finals del curs 11-12 es van enquestar els nens i nenes de 5è a 2n d’ESO de tots els centres educatius de la comarca, amb la finalitat de fer una aproximació a la realitat dels infants i joves de la comarca en relació a diversos àmbits: escolar, extraescolar, hàbits, participació, relacions dins la família, etc. Van respondre 947 alumnes, és a dir, un 74,39% de la població, que equival al 69,46% de l’alumnat de cicle superior i el 78,34% de l’alumnat de 1r i 2n d’ESO, fet que ha permès obtenir uns resultats amb molta força. Es va preguntar sobre aspectes tant diversos com ara la importància dels estudis, la dedicació als deures, les expectatives de futur, la participació en activitats extraescolars, la dedicació al temps lliure, els hàbits de descans, alimentaris, de lectura, de consums, sobre les relacions a la família, la participació en entitats socials i culturals, l’ús d’equipaments de la ciutat, etc. Els resultats d’aquest estudi els podeu consultar al document adjunt, que també trobareu a la banda dreta del blog a l’apartat de documents. Està organitzat per àmbits i al final de cada àmbit hi ha una síntesi del capítol amb les dades més rellevants. Al final del document hi ha un apartat dedicat a l’encreuament d’algunes variables com ara el lloc de residència i les expectatives de futur o els hàbits de descans i la pràctica d’activitats extraescolars, entre altres. Aquest document esdevindrà una eina molt adient per a les taules i comissions de treball relacionades amb infants i joves que funcionen al territori.

mostra els detalls

Enquesta 10-14

Aquest estudi recull els resultats més rellevants de l’”Enquesta 10-14. Una mirada a la població jove del Pla de l’Estany. La finalitat d’aquesta enquesta és fer una aproximació a la realitat dels infants i joves de la comarca sobre determinats àmbits (escolar, extraescolar, hàbits, participació, etc.) amb l’objectiu de tenir un millor coneixement d’aquesta població i orientar i planificar millor les accions i serveis que s’impulsen des de l’administració local.

mostra els detalls

Programari per la gestió de la teva entitat

Cercar un programa per gestionar l'entitat requereix pensar bé perquè el voleu. Amb aquest recurs intentarem ajudar-vos a escollir una solució. Autor/a: Xavi Aranda - Associació per a Joves TEB Entitat redactora: Associació per a Joves TEB - Informàtic

mostra els detalls

Inicia la sessió
Disgrafic ITEC