Recursos

En aquest apartat trobareu informació que us pot ser útil sobre ajuts, subvencions, enllaços amb organismes públics i xarxes associatives, tràmits...
Les associacions també podeu oferir, demanar i intercanviar recursos. Podeu fer-nos arribar les vostres propostes a través de “Contactar”.

Llistat de recursos

Novetats fiscals que s'hauran d'aplicar a partir de l'1 de setembre de 2012

El Govern central va aprovar el passat mes de juliol el Decret Llei 20/2012, de Mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. Aquestes mesures inclouen, entre d'altres, variacions de caire fiscal que entren en vigor el proper dia 1 de setembre. En aquest recurs s'analitzen els principals canvis fiscals que afecten les entitats no lucratives.

mostra els detalls

L'impost del valor afegit (IVA) a les entitats sense afany de lucre

L'IVA és un impost general sobre el consum que s'aplica a tots els lliuraments de béns i prestacions de serveis fets pels empresaris en el desenvolupament de les seves activitats. Això vol dir que quan una entitat sense afany de lucre faci alguna d'aquestes operacions (lliuraments de béns i prestacions de serveis, sempre que s'acompleixin certes condicions com per exemple que aquests lliuraments es facin de manera habitual) serà empresari a efectes de IVA, i per tant estarà subjecte a la normativa d'aquest impost.

mostra els detalls

Llei 25/2015, del Voluntariat i del forment de l’Associacionisme

Llei 25/2015, del Voluntariat i del forment de l’Associacionisme

mostra els detalls

Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme

5 Claus per entendre la nova llei de voluntariat de Catalunya

mostra els detalls

Llei 26/2015, de modificació del sistema de protecció de la infància i l’adolescència.

Protegir infants i joves! Des de l’1 de setembre de 2015, per poder exercir professions que impliquin contacte habitual amb menors, cal acreditar que no es tenen antecedents penals per delictes de caràcter sexual. Així ho estableix la Llei 26/2015, de modificació del sistema de protecció de la infància i l’adolescència. Per tant, les entitats que tenen personal contractat o voluntari que treballi en contacte amb menors, han de demanar-los un certificat negatiu del Registre de Delinqüents sexuals. Durant uns mesos, aquest registre no ha estat operatiu i l’única acreditació que es podia aportar era el certificat d’antecedents penals. Des del passat 1 de març de 2016, però, el Registre de delinqüents sexuals ja està en funcionament i és a aquest organisme on les persones s’han d’adreçar per demanar el seu certificat. A més, les entitats poden demanar aquesta acreditació de forma agrupada per a tot el seu personal contractat i també per a les persones voluntàries, sempre que: Aporti presencialment o per correu postal la documentació requerida. Compti amb l’autorització per part de les persones afectades. Per saber-ne més... Es posa en marxa el Registre de delinqüents sexuals Tot el cal saber sobre el Registre de Delinqüents Sexuals

mostra els detalls

"Anem preparats 2016", normativa i consells per l’educació en lleure

La Direcció General de Joventut ha publicat l’"Anem preparats 2016", una guia amb la normativa i les recomanacions per dur a terme activitats de lleure amb infants i joves. Un bon recurs per quan s’apropen els casals, colònies i campaments d’estiu.

mostra els detalls

El certificat del Registre de Delinqüents Sexuals pas a pas

En els últims mesos moltes persones s’han trobat amb la necessitat de demanar el certificat negatiu del Registre de Delinqüents Sexuals. Xarxanet us mostra la forma de tramitar-lo via online.

mostra els detalls

Inicia la sessió
Disgrafic ITEC